Енергоефективність

Енергоаудит – це енергетичне обстеження об’єктів з метою визначення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) та розроблення рекомендацій щодо скорочення витрат на їх споживання.

Результатом такого обстеження є звіт з енергетичного аудиту, складений сертифікованим фахівцем, який дозволяє замовнику спланувати рішення щодо впровадження енергоефективних заходів на об’єкті.

Впровадження поодиноких заходів на об’єкті без попереднього аналізу та планування є неефективним. А тому, основна цінність звіту з енергетичного аудиту полягає в наявності обгрунтованого аналізу ефективності використання ПЕР, оцінки потенціалу енергозбереження та структурованого плану впровадження енергоефективних заходів, який без вагань можна використовувати з ціллю скорочення споживання енергоресурсів на об’єкті.

В звіті з енергетичного аудиту вказується пріоритетність впровадження заходів, що в випадку відсутності достатнього фінансування дозволяє власнику вірно спланувати етапність реалізації всіх заходів та на першому етапі обрати найбільш доцільні заходи до виконання.

Крім того, фахівець з енергоаудиту окремо виділяє малозатратні заходи, про які власник взагалі може не здогадуватись, однак вони здатні на початковому етапі призвести до забезпечення вагомої економії витрат на споживання енергоресурсів без значних капіталовкладень.

У 2017 році прийнятий Закон України «Про енергетичну ефективність будівель», спрямований на забезпечення енергетичної ефективності будівель і зменшення споживання енергії у будівлях. Законом регламентовано сертифікацію енергетичної ефективності будівель.

Сертифікація енергетичної ефективності є видом енергетичного аудиту, під час якого здійснюється аналіз інформації щодо фактичних або проектних характеристик огороджувальних конструкцій та інженерних систем, оцінюється відповідність розрахункового рівня енергетичної ефективності встановленим мінімальним вимогам до енергетичної ефективності будівель та надаються рекомендації щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівель, що враховують місцеві кліматичні умови, є технічно та економічно обґрунтованими.

Напрямки нашої діяльності:

ТОВ «ФІАТУ»

ТОВ «ФІАТУ» здійснює управління проектами енергозбереження, що включає планування проектів відповідно до затверджених бізнес-планів, управління роботами, постачанням і вартістю проектів, управління ризиками проектів, документування прогресу виконання, аналіз результатів і т.д.Дізнатись більше »

ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ АУДИТІВ

ТОВ «ФІАТУ» проводить комплекс робіт з енергетичного аудиту будівель, що включає обстеження будівель, оцінку фактичного стану енергоспоживання, виявлення причин неефективного енергоспоживання і втрат енергії, розрахунок потенціалу економії та розробку заходів, спрямованих на підвищення енергоефективності будівель.Дізнатись більше »

ЗДІЙСНЕННЯ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ

Наша компанія здійснює функції технічного нагляду за проведенням робіт з капремонту та реконструкції громадських будівель в ході впровадження енергоефективних заходів. Технагляд передбачає контроль якості робіт, їх відповідність проектній документації та будівельним нормам, відповідність обсягів робіт та строків виконання робіт умовам договору та календарного графіку, відповідність виконуваних робіт і застосовуваних матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання технічним завданням та проектній документації.Дізнатись більше »

СЕРТИФІКАЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Ми розробляємо енергетичні сертифікати з наданням рекомендацій щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівель, що враховують місцеві кліматичні умови, є технічно та економічно обґрунтованими. Енергетичний сертифікат виготовляється сертифікованим енергоаудитором з використанням Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та з присвоєнням реєстраційного номера в цій системі.Дізнатись більше »

E-T лінії

ЕТ – лінія дає змогу оцінити ефективність споживання теплової енергії будівлею. Обираючи точку на лінії, користувач аналізує скільки будівля спожила тепла при відповідній зовнішній температурі за обраний період, та скільки вона мала спожити за цими умовами, враховуючи її теплотехнічні характеристики.

  • м. Київ, пр. Визволителів, 1, офіс 638
  • +38 044 500 89 42
  • Пн – Пт 9:00-18:00
Приєднуйся!