Система е-моніторингу

Інформаційна система моніторингу споживання енергетичних ресурсів об’єктами бюджетної сфери

Блок «Аналітична звітність» дозволяє представити інформацію щодо показників енергоспоживання у графічному вигляді за допомогою графіків та діаграм, а окремі звіти блоку дозволяють оцінити ефективність споживання тепла з урахуванням впливу температурного фактору, а також оцінити розрахунковий і фактичний обсяг енергозбереження.

Блок «Моніторинг споживання» ІСЕ призначений для створення бази даних показників енергоспоживання. Даний блок передбачає можливість накопичення по кожній будівлі за будь-який період показників споживання ресурсів в натуральному та грошовому вираженні в розрізі їх видів, даних про оплату за використані ресурси, про річні та помісячні ліміти та розміри тарифів. Інформація з цього блоку є основною для всебічного аналізу стану енергоспоживання та формування різноманітних графіків та звітів, що реалізовано в інших блоках програми.

Блок «Бюджетна звітність» містить перелік аналітичних звітів, що дозволяють оцінити динаміку енергоспоживання будівлями по видах ресурсів, здійснити порівняльний аналіз показників питомого споживання, обрахувати Індекси енергозатратності будівель, відслідкувати показники фактичних видатків та оплат по споживанню енергоресурсів, оцінити стан дотримання установами лімітів енергоспоживання, обрахувати очікувані обсяги енергоспоживання та оцінити потребу в енергоресурсах та коштах на їх оплату.

Блок «Лічильники» призначений для щоденного накопичення інформації про споживання енергетичних та водних ресурсів у відповідності до показників приладів обліку ресурсів. На підставі наявної інформації є можливість відслідкувати загальний обсяг споживання будь-якого ресурсу за обраний період як по окремому лічильнику, так і по всіх приладах обліку окремої установи, а також сформувати зведену відомість споживання ресурсів за даним приладів обліку по розпоряднику або місту в цілому.

Блок «Аналітична звітність» дозволяє представити інформацію щодо показників енергоспоживання у графічному вигляді за допомогою графіків та діаграм, а окремі звіти блоку дозволяють оцінити ефективність споживання тепла з урахуванням впливу температурного фактору, а також оцінити фактичний рівень споживання теплової енергії у відповідності до нормативного обсягу.

Блок «Бенчмаркінг» призначений для створення бази даних для моніторингу показників енергетичної ефективності громадських будівель по всій Україні, що дозволяє енергоменеджерам бюджетної сфери всіх рівнів оцінити власний рівень ефективності енергоспоживання окремими будівлям та в динаміці шляхом порівняння показників питомого енергоспоживання. Блок також дозволяє виявити рівень якості енергоспоживання з позиції енергоефективності в порівнянні з іншими однотипними будівлями інших міст та служить для зберігання даних про споживання енергоресурсів та для оцінки показників ефективності споживання енергії в громадських будівлях.

Вартість робіт з створення інформаційної системи моніторингу складається з

  • Вартості програмного забезпечення
  • Навчання
  • Супроводу
  • м. Київ, пр. Визволителів, 1, офіс 638
  • +38 044 500 89 42
  • Пн – Пт 9:00-18:00
Приєднуйся!