Проведення енергетичних аудитів

Енергоаудит – це енергетичне обстеження об’єктів з метою виявлення ефективності використання енергоресурсів та розробки економічно обґрунтованих заходів по зниженню енергозатрат.
Для коректного відбору будівель для проведення енергетичного аудиту ТОВ «ФІАТУ» здійснює комплекс робіт за такими напрямками:

Стратегічна діагностика:

 • здійснення інвентаризації будівель закладів бюджетної сфери з метою визначення розрахункової бази для подальшого аналізу обсягів енерго- і водоспоживання та факторів, що на них впливають
 • збір інформації про фактичне споживання енергетичних та водних ресурсів по кожній бюджетній установі
 • проведення комплексного аналізу фінансових та натуральних показників споживання відповідних ресурсів з деталізацію по кожній з будівель у розрізі бюджетних установ відповідних головних розпорядників
 • розрахунок показників, що характеризують стан споживання енергетичних та водних ресурсів на об’єктах бюджетної сфери
 • визначення індексів енергозатратності будівель бюджетних установ по кожній групі однотипних закладів та по місту в цілому
 • визначення найбільш енергозатратних будівель
 • технічне обстеження будівель, споруд та інженерних мереж бюджетних установ виявлення причин енергозатратності
 • розрахунок потенціалу економії бюджетних коштів за рахунок оптимізації енергоспоживання будівлями установ бюджетної сфери
 • підготовка звіту зі стратегічної діагностики споживання енергетичних та водних ресурсів об’єктами бюджетної сфери.

Звіти, що готує ТОВ «ФІАТУ» за результатами обстежень та аналізу являють собою потужні інформаційні продукти, які містять:

 • деталізацію по кожній з будівель у розрізі бюджетних установ
 • детальний опис теперішнього енергетичного стану будівель установ
 • перелік і технічні характеристики енергетичного обладнання
 • детальні техніко-економічні розрахунки
 • варіанти по впровадженню енергоефективних заходів
 • розгорнуті рекомендації з описом запропонованих заходів, що ілюструються відповідними схемами та діаграмами
 • порівняльні характеристики роботи енергетичних систем та обсягів енергоспоживання до і після впровадження енергоефективних заходів
 • рекомендації по автоматизації обліку енергоспоживання.

Середньострокове планування енергоефективних заходів необхідне для залучення фінансування в енергозбереження і включає:

 • розробку бізнес-плану інвестиційного проекту з підвищення енергоефективності
 • розробку проекту програми з енерго- і водо збереження на середньострокову перспективу
 • розробка  середньострокових бюджетних програм для забезпечення фінансування проектів з енергозбереження більше чим на 1 рік.
 • м. Київ, пр. Визволителів, 1, офіс 638
 • +38 044 500 89 42
 • Пн – Пт 9:00-18:00
Приєднуйся!