Впровадження Дорожніх карт реновації будівель по ЦОВВ та ОДА

Опис проблеми

На сьогодні в нашій країні налічується приблизно 77 тисяч установ, які фінансуються з бюджетів усіх рівнів. Середнє енергоспоживання бюджетної установи в Україні – в рази більше, ніж у розвинених європейських країнах. Як результат, бюджети всіх рівнів витрачають мільярди гривень на оплату дороговартісних енергоносіїв, і рівень цих витрат постійно зростає. На даний час підвищення енергоефективності будівель бюджетної сфери є ключовою задачею держави на шляху до поставлених кліматичних та енергетичних цілей.

Зважаючи на необхідність подолання кризового стану в енергоспоживанні, в країні було прийнято Закон про енергетичну ефективність будівель, який серед основних засад визначає забезпечення належного рівня енергетичної ефективності будівель та зменшення споживання енергії шляхом термомодернізації будівель.

В ході вивчення впливу проведених ремонтних робіт на рівень енергоефективності будівель було виявлено потребу застосування нових підходів до планування енергоефективних заходів задля забезпечення максимального використання наявного потенціалу підвищення рівня енергоефективності будівель та уникнення повторних ремонтів, невірної послідовності заходів і т.д.

Шляхи вирішення проблеми

Запровадження термомодернізації будівель може бути ефективним лише за умови грамотного стратегічного підходу до планування та здійснення оновлення будівель. Саме такий підхід забезпечує на сьогодні інструментарій Стратегічної реновації – Дорожня карта реновації будівель, визнаний в світі як потужний інструмент для стратегічного планування і впровадження заходів з оновлення будівель.

Концепція Стратегічної реновації будівель – це сучасний підхід до масштабної модернізації будівель. Концепція розглядає будівлю в цілому і надає індивідуальний покроковий план оновлення на середньо та довгостроковий період з урахуванням потреб власників / користувачів будівлі та конкретної технічної ситуації на об’єкті.

Головна мета – розробка Індивідуальних планів реновації будівель, які закликані підвищити обізнаність та створити умови для проведення робіт з реконструкції будівель, що гарантує покращення енергоефективності кожного разу, коли відбуватиметься реконструкція.

Індивідуальна Дорожня карта, що будується на основі аналізу даних Журналу реновації з урахуванням конкретної ситуації на об’єкті, є особистим планом поетапного оновлення конкретної будівлі, що дозволяє підвищити енергоефективність будівлі та підтримувати працездатність всіх систем будівлі в належному стані в ході її експлуатації.

Результати та вигоди

Наявність якісних планів реновації будівель сприяє ефективнішому витрачанню бюджетних коштів, ніж точкове та хаотичне запровадження ремонтних робіт, та сприяє сталому зростанню комфорту перебування громадян в будівлях.

Згідно зобов’язань нашої країни щодо імплементації Директиви 2012/27/ЄС про енергоефективність в національне законодавство, на всі державні органи влади покладено показову роль у впровадженні щонайменших вимог до енергоефективності. Для цього органи державного управління мають забезпечити економію енергоресурсів за рахунок повної реновації своїх будівель в поєднанні з інструментами енергоменеджменту, енергомоніторингу та бенчмаркінгу.

Враховуючи необхідність використання стратегічного підходу до планування, по будівлям ЦОВВ було сформовано Дорожні карти реновації будівель з поетапним виконанням енергоефективних заходів. Це не лише забезпечило ефективність роботи центральних органів влади щодо імплементації Директиви 2012/27/ЄС про енергоефективність, а й стало показовим прикладом впровадження інструментарію Стратегічної реновації в Україні. Інформація для побудови Дорожніх карт реновації будівель зібрана та опрацьована спеціалістами ТОВ «ФІАТУ».

В слід за будівлями ЦОВВ концепція Стратегічної реновації будівель була втілена в будівлях обласних державних адміністрацій. Це стало можливим в результаті створення Національної бази даних будівель. Фахівці ТОВ «ФІАТУ» збирали інформацію щодо енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель з наданням користувачам детальної інструкції, щодо пошуку потрібних даних та занесенню їх до бази. Аналізувалась якість зібраної інформації та проводились додаткові обрахунки для отримання цілісної картини щодо технічного стану будівель. Користувачам надавалась безперервна підтримка при виникненні питань та необхідності коригування помилкових даних. Результатом кропіткої роботи стало формування та оприлюднення на офіційних веб-сайтах обласних державних адміністрацій понад 1 тис. Середньострокових планів впровадження енергоефективних заходів по будівлям ОДА:

Дорожня карта як план реновації будівлі має великий потенціал для збільшення темпів і глибини реконструкції будівель в довгостроковій перспективі, що дає істотний внесок в досягнення кліматичних та енергетичних цілей.

  • м. Київ, пр. Визволителів, 1, офіс 638
  • +38 044 500 89 42
  • Пн – Пт 9:00-18:00
Приєднуйся!