Стратегічна діагностика для підготовки фахівців в галузі енергоефективності

Опис проблеми

На сьогодні відчувається дефіцит кваліфікованих кадрів, чиї спеціальні знання і навики можуть бути використані задля підвищення енергоефективності України. Як результат, перед профільними навчальними закладами, які готують спеціалістів у галузі енергоефективного будівництва, постає важлива задача підготувати кваліфікованих фахівців, готових до втілення енергоефективних рішень та здатних до використання інноваційних  технологій в проектуванні, будівництві і управлінні енергетичним господарством. Тому для профільних ВНЗ дуже важливим є активне залучення студентів до практичної роботи в розробці стратегій реновації будівель та інших новаторських рішень у сфері проектування та будівництва з використанням новітніх інструментів у навчальному процесі.

Шляхи вирішення проблеми

Отже, фахівці ТОВ «ФІАТУ» допомогли двом вищім навчальним закладам – Придніпровській державній академії будівництва та архітектури (м. Дніпро) та Чернівецькому національному університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці) оцінити рівень енергоефективності будівель навчальних закладів обох вишів, здійснили стратегічну діагностику споживання енергоресурсів в будівлях університетів, зокрема, провели систематизацію та всебічний аналіз показників щодо споживання енергоресурсів, визначили рівень енергоспоживання в будівлях та можливі резерви економії енергетичних ресурсів по всіх видах енергоносіїв.

Результати та вигоди

Завдяки проведеній стратегічній діагностиці пілотні університети отримали змогу оцінити стан енергоефективності своїх будівель, місце в рейтингах енергоефективності та потенціал. ТОВ «ФІАТУ» забезпечило закладам якісний фундамент та ефективну базу для подальшої розробки стратегії реновації будівель, до якої будуть залучені студенти – майбутні проектанти, енергоаудитори, інженери-будівельники тощо.

  • м. Київ, пр. Визволителів, 1, офіс 638
  • +38 044 500 89 42
  • Пн – Пт 9:00-18:00
Приєднуйся!