Data Driven Energy Decision Making

Опис проблеми

Понад двадцять років енергозбереження та енергоефективність є стратегічною сферою політики держави та одним із факторів розвитку регіонів. Проте багаторічні спроби вдосконалення законодавства в сфері енергозбереження призвели до створення неефективних підзаконних актів з питань енергозбереження і породили функціонально не структуровану, аморфну систему державного управління в цій сфері. Як результат, здебільшого заходи з енергозбереження мають хаотичний, фрагментарний характер, що не дає відчутних результатів.

Сучасна ідеологія енергозбереження вимагає комплексного підходу для успішного вирішення проблем та прийняття ефективних рішень, що ґрунтуються на передовій стратегії DDDN  (Data Driven Decision Making) – прийняття рішень на основі даних. Його головний постулат – рішення потрібно приймати, спираючись на аналіз цифр, а не інтуїцію і особистий досвід. В рамках цього підходу для вибору вірної стратегії енергоефективного розвитку регіонам перш за все необхідно мати реальну картину того, що відбувається в області споживання енергоресурсів.

Шляхи вирішення проблеми

Першим практичним кроком на шляху впровадження стратегії DDDN в сфері енергозбереження стала розбудова Національної бази даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель як джерела офіційних державних даних для прийняття зважених рішень щодо термореновації. Одним із важливих критеріїв функціонування Національної бази даних будівель є забезпечення достатньої повноти даних в системі (не менше 90% залучених установ), що гарантує найбільш достовірну інформацію про рівень енергоефективності будівель, що якісним чином впливає на розрахунок показників при середньостроковому плануванні заходів з термомодернізації.

Для вирішення цього питання ТОВ «ФІАТУ» було розроблено та впроваджено дієвий алгоритм збору даних в 24 ОДА, що ґрунтується на оптимізації комунікаційних зв’язків та застосуванні ефективної схеми документообігу та інформаційних потоків. Завдяки цьому рівень залучених установ 1-ї хвилі ОДА був збільшений з 70% до 94%, по 2-й хвилі вже на первинному етапі кількість залучених установ відразу склала 85%, по 14 ОДА до роботи в базі залучено 90-100% установ.

Основний фактор успіху – це постійна експертна підтримка процесу.

Результати та вигоди

Результатом є наявний масив якісних даних з понад 600 тис. показників (експлуатаційних, технічних, показників енергоспоживання тощо), який щомісячно збільшується на 50-60 тис. показників. Наявні дані вже працюють на практиці, демонструючи в публічному просторі рейтинги енергоефективності по регіонам. Зібрані дані є гідним підґрунтям для розробки державних та регіональних середньострокових планів термомодернізації будівель та подальшої верифікації ефекту від впровадження заходів.

Ми забезпечуємо державу неоціненним інструментом для впровадження політики в галузі енергоефективності, що має на меті підвищення рівня регіонального розвитку.

  • м. Київ, пр. Визволителів, 1, офіс 638
  • +38 044 500 89 42
  • Пн – Пт 9:00-18:00
Приєднуйся!