Сертифікація енергетичної ефективності

Енергетичний сертифікат – електронний документ встановленої форми, в якому зазначено показники та клас енергетичної ефективності будівлі, наведено сформовані у встановленому законодавством порядку рекомендації щодо його підвищення, а також інші відомості щодо будівлі, її відокремлених частин, енергетичну ефективність яких сертифіковано.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» сертифікація енергетичної ефективності є обов’язковою для:

  • об’єктів будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту), що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, що визначаються відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
  • будівель державної власності з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, які часто відвідують громадяни і у всіх приміщеннях яких розташовані органи державної влади;
  • будівель з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, у всіх приміщеннях яких розташовані органи місцевого самоврядування (у разі здійснення ними термомодернізації таких будівель);
  • будівель, в яких здійснюється термомодернізація, на яку надається державна підтримка та яка має наслідком досягнення класу енергетичної ефективності будівлі не нижче мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівлі.

Енергетичний сертифікат виготовляється сертифікованими енергоаудиторами з використанням Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та з присвоєнням реєстраційного номера в цій системі.

В процесі надання рекомендацій щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівель використовується аналітичний продукт Дорожні карти реновації будівлі, що являє собою структурований поетапний план заходів з енергоефективності, автоматично сформований на основі актуальної інформації щодо стану будівлі та її інженерних систем.

  • м. Київ, пр. Визволителів, 1, офіс 638
  • +38 044 500 89 42
  • Пн – Пт 9:00-18:00
Приєднуйся!